V. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów gimnazjum i VI. zajęcia „Origami matematyczne” dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej