Szkolenia Nauczycieli

W ramach projektu "Innowacje w naszej szkole" o nr RPPD.03.01.02-20-0094/15 zorganizowany został cykl szkoleń dla nauczycieli:

1. Szkolenie z zakresu kontrolowania zachowań niepożądanych wśród dzieci

2. Szkolene nauczycieli przedmiotów przyrodniczych pod kątem umiejętności niezbędnych do nauczania metodą eksperymentu