Spotkanie z przedsiębiorcami - WEDEL

W ramach projektu "Innowacje w naszej szkole" o nr RPPD.03.01.02-20-0094/15 zorganizowany został cykl spotkań z przedsiębiorcami. 

Jednym ze spotkań było spotkanie z przedsiębiorcą prowadzone w Pijalni Czekolady WEDEL. Uczestnicy zetknęli się z praktycznym wymiarem postaw przedsiębiorczych oraz praktycznymi aspektami zarządzania firmą. W ramach warsztatów poznali zasady funkcjonowania firmy, zarządzania zespołem, budowania struktury kosztów. Odbyli praktyczny warsztat zarządzania kosztami w firmie. Na przykładzie przeznaczonego budżetu każdy z uczestników planował swoje zamówienie z karty menu.