Spotkanie z przedsiębiorcami - Piekarnia PSS Społem

W ramach projektu "Innowacje w naszej szkole" o nr RPPD.03.01.02-20-0094/15 zorganizowany został cykl spotkań z przedsiębiorcami. 

Jednym ze spotkań było spotkanie z przedsiębiorcą prowadzone w Piekarni PSS Społem nr 5. Uczestnicy zetknęli się z praktycznym wymiarem postaw przedsiębiorczych. W ramach warsztatów poznali zasady funkcjonowania firmy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy piekarza. Mieli możliwość przyjrzenia się kluczowym procesom w przedsiębiorstwie oraz uczestniczyli w procesie produkcji pieczywa. W ramach spotkania mieli też możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia nowych produktów piekarniczych wraz z pomysłami na późniejsze wdrożenie do sprzedaży.