Spotkanie z przedsiębiorcami - KAN

W ramach projektu "Innowacje w naszej szkole" o nr RPPD.03.01.02-20-0094/15 zorganizowany został cykl spotkań z przedsiębiorcami. 

Jednym ze spotkań było spotkanie z przedsiębiorcą prowadzone w firmie KAN.

Uczestnicy zetknęli się z praktycznym wymiarem postaw przedsiębiorczych. W ramach warsztatów poznali historię powstania firmy, zakres jej działalności. Mieli możliwość przyjrzenia się kluczowym procesom w przedsiębiorstwie, sposobom ich budowy i weryfikacji oraz procesowi wdrażania produktów.