Dodana: 20 luty 2018 15:40

Zmodyfikowana: 20 luty 2018 15:45

O projekcie

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych do końca VI 2018 roku.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu do końca VI 2018 r.