Dodana: 19 kwiecień 2017 23:26

Zmodyfikowana: 5 maj 2017 09:20

"Z kluczem w przyszłość" - projekt w naszej szkole

Od listopada 2016 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z funduszy unijnych - "Z KLUCZEM W PRZYSZŁOŚĆ.”.

 

Projekt:

  • skierowany jest do grupy 380 uczniów: w I edycji (w bieżącym roku szkolnym) - 244 uczniów i w II edycji  (w roku szkolnym 2017/18) - 136  nowych uczniów oraz grupy 16 nauczycieli;
  • kształtuje  u  uczniów  kluczowe na rynku pracy  kompetencje, takie jak: matematyczno-przyrodnicze, naukowo-techniczne i porozumiewania się w językach obcych;
  • rozwija postawy i umiejętności: uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, poszanowania równości szans  oraz pracy w zespole.