Zajęcia warsztatowe dotyczące efektywnych technik uczenia się i kreatywnego myślenia

W ramach II edycji projektu „Z kluczem w przyszłość” w okresie od 30 października 2017 r. do 15 stycznia 2018 roku odbyły się w dziesięciu grupach zajęcia dotyczące efektywnych technik uczenia się i kreatywnego myślenia.

 Uczniowie i uczennice byli zainteresowani poznaniem nowych i bardziej efektywnych sposobów zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności, które wspomogłyby i uatrakcyjniły ich proces uczenia się oraz pomogły w osiągnięciu sukcesów szkolnych.

Podczas zajęć wykazywali się kreatywnością, logicznym myśleniem, a także poczuciem humoru.

Prowadząca zajęcia: mgr Barbara Terlecka