Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu

30 listopada 2017 r.  16-stu nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyło w 8 godzinnych warsztatach „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu .

Prowadziła je nauczycielka  szkoły – p. Joanna Ciesielska, która posiada kwalifikacje edukatorskie MEN, pracuje jako doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu- ukończyła studia podyplomowe - Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa, specjalność obsługa informacyjna, posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL i jest Certyfikowanym E-nauczycielem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.  Jest autorką licznych programów doskonalenia nauczycieli, w tym w formie blended learning i e-learning. W 2017 r. zdobyła I miejsce w konkursie pod patronatem Marszałka woj. Podlaskiego na najlepszy multimedialny materiał edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w praktycznych zajęciach pracując w grupach oraz na ćwiczeniowych kursach zdalnych specjalnie dla nich utworzonych na platformie VIII LO. Każdy uczestnik otrzymał karty pracy opracowane przez p. J. Ciesielską oraz może poszerzać swoją wiedzę z zakresu tematyki zajęć analizując materiały umieszczone przez p. J. Ciesielską na kursie Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu na platformie VIIILO, który został utworzony na potrzeby projektu.

Pracując w przyjaznej i twórczej atmosferze, nauczyciele podnieśli swój poziom  wiedzy i umiejętności
w zakresie:

  1. Możliwości wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu
  2. Funkcji i sposobów wykorzystania portali społecznościowych.
  3. Umieszczania materiałów na portalach edukacyjnych
  4. Umiejętności w zakresie tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych.;

 

„Namacalnym” efektem zajęć są samodzielne ćwiczeniowe kursy zdalne na platformie edukacyjnej VIII LO w Białymstoku skonfigurowane samodzielnie przez uczestników oraz zaopatrzone w wybrane aktywności i zasoby edukacyjne.