WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI: „Wykorzystanie e-podręczników i strategii wyprzedzającej wspomagających proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu”

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:  „Wykorzystanie e-podręczników i strategii wyprzedzającej  wspomagających proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu”

28 września i 13 października  17-stu nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyło w 10-cio godzinnych warsztatach „Wykorzystanie e-podręczników i strategii wyprzedzającej  wspomagających proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu” To trzecie z cyklu czterech zaplanowanych w projekcie zajęć warsztatowych dla nauczycieli.

Prowadziła je nauczycielka  szkoły – p. Bożena Stocka, która doświadczenie w pracy trenerskiej zdobyła m.in. poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży oraz Wydawnictwem Szkolnym PWN w Warszawie.

E-podręczniki poznała dzięki współtworzeniu części materiałów metodycznych z geografii na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pracując w przyjaznej i twórczej atmosferze, nauczyciele podnieśli swój poziom  wiedzy i umiejętności
w zakresie:

  1. wiedzy na temat możliwości wykorzystania e-podręczników;
  2. wiedzy na temat zawartości e-podręczników;
  3. wiedzy na temat strategii wyprzedzającej i jej komponentów;
  4. umiejętności wykorzystania metody eksperymentu do strategii wyprzedzające;
  5. umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej.

 

„Namacalnym” efektem zajęć były wypracowane przez uczestników w zespołach przedmiotowych scenariusze lekcji z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej.