Dodana: 26 czerwiec 2017 09:22

Zmodyfikowana: 8 październik 2017 19:47

Zajęcia warsztatowe uwrażliwiające na równość szans kobiet i mężczyzn

W dniach od 15.03.2017r do 04.04.2017r 154 uczestników (111 dziewcząt i 43 chłopców) I edycji projektu „Z kluczem w przyszłość” wzięło udział w 2-godzinnych zajęciach warsztatowych, uwrażliwiających na problem równości szans ze względu na płeć.

Młodzi ludzie w trakcie spotkania:

  1. definiowali stereotypy związane z płcią i określali ich wpływ na ograniczanie równości szans;
  2. podjęli próbę wyłonienia stereotypów funkcjonujących w najbliższym środowisku i przyglądali się postawom w kierunku ograniczania równości szans oraz wykorzystywania utartych poglądów do osiągania krótkotrwałych celów;
  3. ćwiczyli rozpoznawanie zawoalowanych przejawów dyskryminacji kobiet (powszechnych lecz uznawanych za niegroźne) oraz rozróżnianie opinii opartych na merytorycznych przesłankach w odróżnieniu od opinii opartych na stereotypach.

W jednym z zadań młodzież wypisała skojarzenia dotyczące osób posiadających określone cechy lub reprezentujących różne kategorie społeczne poprzez dokończenie zdań, np.

„Ludzie starzy są... kobiety są... mężczyźni są... Polacy są...”, po czym podjęła próbę odpowiedzi na pytania, m.in.: „Co to znaczy myśleć stereotypowo? Dlaczego posługujemy się stereotypami?

W jakich zawodach   przypisuje się role kobiece i męskie? Jakie może być nastawienie do osoby, która pracuje w zawodzie przypisanym innej płci? Czy dostrzegacie zawoalowane przejawy dyskryminacji kobiet?”.

Po krótkim wykładzie o sytuacji kobiet we współczesnym świeci, zwłaszcza w odniesieniu do zjawisk odnotowywanych w mediach i lokalnych wiadomościach, rozgorzała dyskusja nad plakatem obrazującym drogę kariery kobiet i mężczyzn.

 

Zagadnienie przeciwstawiania się walce płci i rozwijania potrzeby opierania się na merytorycznych kompetencjach zamiast na stereotypach zwieńczyło spotkanie. Na zakończenie uczestnicy uznali przydatność poruszanej tematyki i przyznali, że ich postrzeganie równości płci uległo zmianie.

Opracowała Sylwia Szliserman

Załączniki