Zajęcia warsztatowe uwrażliwiające na równość szans kobiet i mężczyzn- II edycja

W ramach II edycji  projektu „Z kluczem w przyszłość”  w okresie od 27 II do 19 IV 2018  w dziesięciu grupach  odbyły się zajęcia  warsztatowe  uwrażliwiających na równość szans kobiet i mężczyzn.

Prowadziła je nauczycielka szkoły – Pani Sylwia Szliserman.

Krótka relacja z zajęc zanjduje się w złączniku