Dodana: 5 maj 2017 09:59

Zmodyfikowana: 5 maj 2017 10:08

Warsztaty dla nauczycieli "Informacja zwrotna w procesie nauczania"

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI: „Informacja zwrotna w procesie nauczania”

21 marca 16-stu nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyło w 5-cio godzinnych warsztatach rozwijających umiejętności stosowania informacji zwrotnej w procesie nauczania.
To pierwsze z cyklu czterech zaplanowanych w projekcie zajęć warsztatowych dla nauczycieli.

Prowadziła je nauczycielka szkoły – p. Hanna Mąka, która doświadczenie w pracy trenerskiej zdobyła m.in. poprzez współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Ełku.

Pracując w przyjaznej i twórczej atmosferze, nauczyciele podnieśli swój poziom wiedzy i umiejętności
w zakresie:

a)      formułowania celów lekcji;

b)      formułowania kryteriów sukcesu (np. do ocenianych prac lub zadań edukacyjnych);

c)       wiedzy na temat cech i sposobów formułowania informacji zwrotnej;

d)      umiejętności w zakresie formułowania informacji zwrotnej do pracy ucznia zgodnie z jej zasadami i kryteriami;

e)      świadomości potrzeby wykorzystania samooceny i oceny koleżeńskiej w świadomym uczeniu się uczniów.

 

„Namacalnym” efektem zajęć były wypracowane przez uczestników w zespołach przedmiotowych wzory informacji zwrotnych do sprawdzianów środkowych przeprowadzanych przez nauczycieli
w ramach realizacji zadań dla uczniów w projekcie „Z kluczem w przyszłość”