Projekt naukowo badawczy "Świat wokół nas, czyli bliżej biologii"

"Świat wokół nas, czyli bliżej biologii"- projekt naukowo - badawczy.
Największą atrakcją tego projektu są wycieczki edukacyjne. W maju odbyl się 5-dniowy wyjazd na Mierzeję Wiślaną do Mikoszewa, w czerwcu na Suwalszczyznę do miejscowości Mierkinie.
Były one dla młodzieży okazją, aby uczyć się inaczej niż w szkole – poprzez obserwacje i badania.
Szczegółowe relacje z tych wyjazdów znajdują się w załącznikach.