Zajęcia warsztatowe

Dostępne: 132 wyników ze wszystkich kategorii.

Aktywne metody nauczania

Miejsce realizacji: on-line

Adresaci: nauczyciele języka białoruskiego

Organizator: Jan Karczewski

Wiem, rozumiem, potrafię...- warsztaty plastyczne dla katechetów

Miejsce realizacji: online

Adresaci: katecheci

Organizator: Jolanta Wysztygiel

Klub germanisty (powiat łomżyński)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

Organizator: Iwona Czaplicka

TIK-owa narzędziownia nauczyciela języka obcego

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Scratch, Baltie - tworzenie prostych programów

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i informatyki ze szkół podstawowych

Organizator: Małgorzata Witkiewicz

Kodowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: Małgorzata Witkiewicz

Tworzenie zasobów interaktywnych w bezpłatnych aplikacjach komputerowych

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Małgorzata Witkiewicz

Opracowywanie interaktywnych treści z wykorzystaniem platformy Canva

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Komunikacja zdalna z uczniem

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele kontraktowi

Organizator: Dorota Dąbrowska