Szkolenia rad pedagogicznych

Dostępne: 38 wyników ze wszystkich kategorii.

Proponowane tematy przez konsultantów CEN - II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: konsultanci CEN w Łomży

Szkoła off-line czy on-line? Nowe kompetencje nauczyciela XXI wieku.

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Joanna Marek

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Dorota Dąbrowska

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole.

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Danuta Lasek

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole.

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Danuta Momot

Motywowanie i aktywizowanie przez ocenianie

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Maria M. Ferenc

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników

Miejsce realizacji:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Edukacja zdalna z Microsoft Teams

Miejsce realizacji: platforma on-line MS Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365

Miejsce realizacji: szkolenie stacjonarne lub on-line do uzgodnienia ze szkołą/placówką oświatową

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl