Szkolenia rad pedagogicznych

Dostępne: 27 wyników ze wszystkich kategorii.

WBTExpres jako narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji - w formie on-line

Miejsce realizacji: platforma do szkoleń online

Adresaci: zainteresowane szkoły i placówki oświatowe

Organizator: Katarzyna Gagan

Jak nie zostać uwięzionym w sieci? Profilaktyka e-uzależnień.

Miejsce realizacji: na terenie szkoły/placówki oświatowej zainteresowanej szkoleniem

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk

Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Miejsce realizacji: na terenie szkół / placówek oświatowych

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Nowe trendy w nauczaniu z wykorzystaniem narzędzi TIK

Miejsce realizacji: na terenie szkoły/placówki oświatowej, która zamówiła szkolenie

Adresaci: zainteresowani dyrektorzy szkół/nauczyciele

Organizator: Gagan Katarzyna, Krawczuk Anna

Szkoła, placówka promująca zdrowie.

Miejsce realizacji:

Adresaci: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół

Organizator: Grażyna Łaniewska

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: szkoły

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Organizator: Olga Topolewska

Ja – nauczyciel. Skutecznym być – dlaczego trzeba i warto zabiegać o wysoką skuteczność własnych działań dydaktycznych, edukacji i swojej pracy w ogóle?

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

Egoistyczne neurony – „Po co i dlaczego ja się tego uczę?” – motywacja w szkolnej ławce i poza oknami szkoły

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

„Wszystkie dzieci są zdolne.” – Jak uczyć, aby uczeń sam się zaczął uczyć

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

„Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela” – neurony w szkolnej ławce

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek