Sieci współpracy

Dostępne: 22 wyników ze wszystkich kategorii.

Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" cz. 2

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: Monika Dąbrowska - Ignaczuk, Angelika Kędziorek

Klub początkujących doradców zawodowych

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: doradcy zawodowi i nauczyciele doradztwa zawodowego, w tym rozpoczynający pracę

Organizator: Anna Borawska

Klub aktywnych nauczycieli bibliotekarzy

Miejsce realizacji: Biblioteka Pedagogiczna w CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Organizator: Elwira Kamińska, Małgorzata Wasilewska

Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami

Organizator: Danuta Momot

Klub geografów

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, Internet

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Organizator: Lidia Grad

Klub matematyków szkół podstawowych (powiat łomżyński)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

Organizator: Dorota Kozioł

Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Klub anglistów (powiat łomżyński i zambrowski)

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z REJONU ŁOMŻYŃSKIEGO I ZAMBROWSKIEGO

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu (Aktywna Tablica)

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele uczestniczący w projekcie „Aktywna Tablica”

Organizator: Bożenna Kossakowska

Klub nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Miejsce realizacji: CEN w Łomży/Internet

Adresaci: nauczycie realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Organizator: dr Dorota Cybulska