Kursy kwalifikacyjne

Dostępne: 5 wyników ze wszystkich kategorii.

Kurs na kierownika wypoczynku

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Adresaci: Nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Organizator: Jarosław Cezary Słabiński

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: Osoby spełniające warunki: - ukończone 18 lat, - co najmniej średnie wykształcenie, - posiada odpowiednie warunki zdrowotne, posiada predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Organizator: Ryszard Kuliński

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: Czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu

Organizator: Ryszard Kuliński

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Ryszard Kuliński

Kurs pedagogiczny uprawniajacy do pełnienie funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu

Miejsce realizacji: CEN, Białystok

Adresaci: Osoby, które chcą uzyskać powyższe uprawnienia pedagogiczne (niekoniecznie trzeba być zatrudnionym)

Organizator: Ryszard Kuliński