Kursy e-learningowe

Dostępne: 14 wyników ze wszystkich kategorii.

Uzależnienia behawioralne

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: dr Jolanta Boryszewska

Wspieranie procesu przeciwdziałania przemocy domowej. Wdrożenie procedury "niebieskie karty" w szkole

Miejsce realizacji: Internet

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: dr Jolanta Boryszewska

Cyfrowa edukacja - narzędzia TIK w pracy zdalnej z uczniami.

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani tematyką nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do pracy zdalnej z uczniami

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Wykorzystanie Notesu zajęć w usłudze Microsoft OneNote do pracy zdalnej z uczniami

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce. Grupa 2

Miejsce realizacji: online platforma moodle

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, email: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Wykorzystanie notesu zajęć programu OneNote w pracy zdalnej z uczniami

Miejsce realizacji: szkolenie online

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Praktyczne wykorzystanie aplikacji Notes zajęć w programie Microsoft OneNote

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani tematyką nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Cyfrowy uczeń w szkole - multimedia w edukacji

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk