Kursy doskonalące

Dostępne: 21 wyników ze wszystkich kategorii.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty

Miejsce realizacji: CEN w Łomży lub siedziba szkoły zamawiającej

Adresaci: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlicy, inne osoby kierujące pracownikami

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele EDB i inne zainteresowane osoby

Organizator: Iwona Puciłowska

Wirtualne wycieczki w przedmiotach przyrodniczych

Miejsce realizacji: Platforma Moodle

Adresaci: nauczyciele przyrody, biologii, geografii szkół podstawowych, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę

Organizator: Joanna Marek

Rozprawki naukowe i inne wypracowania w edukacji przyrodniczej

Miejsce realizacji: Platforma Moodle

Adresaci: nauczyciele edukacji przyrodniczej wszystkich typów szkół, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę

Organizator: Joanna Marek

Język niemiecki dla nauczycieli A2

Miejsce realizacji: online

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Krystyna Łuniewska

Praca metodą projektu na przykładzie muzyki

Miejsce realizacji: online

Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego

Organizator: Krystyna Łuniewska

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: nauczycieli, którzy są zainteresowani podniesieniem kompetencji cyfrowych, poznaniem aplikacji interaktywnych i ich wykorzystaniem w praktyce edukacyjnej

Organizator: Anna Krawczuk

Interaktywne prezentacje w WBTExpres

Miejsce realizacji: sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan