Wykaz literatury z zakresu doradztwa zawodowego dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Jak realizować doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach – materiały teoretyczne i praktyczne dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Artykuły z czasopism

 1. Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, s. 5-8
 2. Co dalej ze mną? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 18, s. 14
 3. Doradcą się jest, a nie tylko bywa / Monika Sylwestrzak-Buczyńska // UczMy. – 2017, nr 2, s. 11-13
 4. Doradztwo zawodowe jako jedno z zadań zespołu / Marlena Działabij-Drupka// Głos Pedagogiczny . - 2011, nr 12, s. 16-18
 5. Efekt trwałości / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 30/31, s. 16
 6. Formy doradztwa edukacyjno-zawodowego / Marta Napierała, Marcin Gawroński // UczMy. – 2017, nr 2, s. 15-17
 7. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? /Agnieszka F. Handzel // UczMy. – 2017, nr 2, s. 44-45
 8. Mądre doradztwo pomoże lepiej wejść w dorosłe życie / Małgorzata Krawczyk-Blicharska // Nowe Horyzonty Edukacji . - 2013, nr 2, s. 59-61
 9. Planowanie przyszłości uczniów / Julia Jajkiewicz // TIK w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 54-55
 10. Poznaj siebie! / Tomasz Ogrodnik // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 24-25
 11. Praca z grupą w doradztwie edukacyjno-zawodowym / Paulina Andrys // UczMy. – 2017, nr 2, s. 13-15
 12. Rola i zadania doradcy zawodowego / Agata Rakoca-Grzybowska // UczMy. – 2017, nr 2, s. 8-9
 13. Skuteczny doradca edukacyjno-zawodowy / Danuta Frankowska // UczMy. – 2017, nr 2, s. 10-11
 14. Szukając sprzymierzeńców / Marlena Działabij-Drupka// Głos Pedagogiczny . - 2012, nr 1, s. 52-53
 15. Wewnąrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ) / Wiesława Kitajgrodzka // UczMy. – 2017, nr 2, s. 5-8
 16. Współczesne problemy kształcenia zawodowego w Polsce / Franciszek Szlosek // Meritum. – 2017, nr 1, s. 2-8
 17. Wybór zawodu a okres adolescencji – proces przejścia z dzieciństwa w dorosłość / Jerzy Bielecki // Meritum. – 2017, nr 1, s. 24-28

Książki

 1. ABC poradnictwa zawodowego w szkole : praca zbiorowa / [oprac. red. Marta Kotarba, Marta Łuczak]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2008 (BW 164217)
 2. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011 (BW 168273; BC 377/168039)
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014 (BW 172021)
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe [Dokument elektroniczny] : przykładowe rozwiązania. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014
 5. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012 (BW 169037; BC 377 / 168752)
 6. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011 (BW 170786; 170787)
 7. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015 (BW 173547, 173548)
 8. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015 (BW 173545, 173546)
 9. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). - Warszawa : Difin, 2016 (BC 377 / 173810 )
 10. Uczeń szkoły ogólnokształcącej na drodze rozwoju zawodowego / Justyna Bluszcz// W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych / pod red. Mirosława Szymańskiego i Błażeja Przybylskiego. - Warszawa 2015. - S. 199-213 (BW 175044)

Materiały do wykorzystania w praktyce

 1. Mapa poznania siebie / Joanna Góra - Olszewska// Głos Pedagogiczny . - 2013, nr 9, s. 41-42
 2. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy [propozycja zajęć w gimnazjum] / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 1, s. 16-17
 3. Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery / Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012 (BW 169631, 169632)
 4. Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Warzonek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 (ZS Progr. komp./CD 2465;   CD 2465)
 5. Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód [Film] / Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia". - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", 2007 (ZS  Nauki ekonomiczne /CD 706)
 6. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [et al.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013 (BW 170334, 170335)
 7. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery [Dokument elektroniczny] : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013 ( ZS  /CD 2355; ZS   Wyp./CD 2356)
 8. Scenariusze zebrań z rodzicami : gimnazjum / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny . - 2010, nr 11, s. 47-48 (m. in.: Wspieranie nastolatka w wyborze zawodu)
 9. Szybki kurs latania, czyli jak rozwiązać zadanie z dwiema niewiadomymi / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny . - 2011, nr 5, s. 28-29
 10. Zawody z przyszłości a ; lekcja wychowawcza z pomysłem / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 6(40), s. 20-23
 11. Zarządzanie karierą. Wyznaczanie celów życiowych / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 12, s. 10-11

     Oprac. Aniela Maciejczuk, nauczyciel bibliotekarz CEN w Białymstoku