Podlaski Kompas Pracy

Merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa  zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami w szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego oraz zapewnienie zewnętrznego wsparcia szkół zawodowych w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów/poziomów tworzących sieć – to dwa wiodące obszary do współpracy w ramach podlaskiego kompasu pracy.

Wspólne działanie na rzecz inicjatywy w dniu 19 października 2020 r. zadeklarowali w zawartym porozumieniu Zarząd Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

WSPÓLNIE NA RZECZ ROZWOJU DORADZTWA ZAWODOWEGO –PODLASKI KOMPAS PRACY