Tutoring jako metoda rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów

Tutoring jako metoda rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów

(wybór literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Łomży)

   

Książki, artykuły w książkach, fragmenty

 1.  Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. - Rozdz. 48: Wspieranie uczniów, s. 494-507. Sygnatura: 84160czytelnia, 84302, 85365, 90207
 2. Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2013. – 172 s. Sygnatura: 83629czytelnia
 3. Rozwój małego dziecka a tutoring rodzicielski w kontekście edukacji domowej i instytucjonalnej / Małgorzata Sławińska // W: Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / pod red. Joanny Maria Garbuli, Aldony Zakrzewskiej, Wiktora Sawczuka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. -  231-250. Sygnatura: 85528czytelnia
 4. Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / pod red. Piotra Czekierdy, Bartosza Fingasa, Marcina Szali. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 335 s. Sygnatura: 85990czytelnia
 5. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 99 s. Sygnatura: 81392
 6. Tutoring - szansą na minimalizację niepowodzeń szkolnych? : krótka refleksja teoretyczna / Beata Kozieł // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : Difin, 2011. - 234-242 Sygnatura: 82771
 7. Tutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa : Difin, 2015. - 244 s. Sygnatura: 86550 

Artykuły z czasopism 

 1. Czym jest tutoring? / Joanna Berska // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 14-15
 2. Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47
 3. Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34
 4. Kompetencje europejskich mentorów i tutorów / Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 2, s. 36-45
 5. Komunikacja w tutoringu szkolnym z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej / Adrianna Sarnat-Ciastko // Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 1, s. 38-50
 6. Kurs online "Multimedia-Führerschein" dla nauczycieli języka niemieckiego - doświadczenia tutora / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 103-107
 7. Nauczanie nieformalne. Tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Jolanta Sajdera // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 23-26
 8. +Partnerstwo między szkołą a uniwersytetem : peer tutoring  / Kinga Anna Gajda //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 2, s. 44-54
 9. Tutor i uczeń w e-nauczaniu / Józef Dobrowolski // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-85
 10. Tutoring - sztuka odkrywania, wzmacniania i rozwijania mocnych stron / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2015/2016, nr 4, s. 50-57
 11. Tutoring akademicki / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 3-11
 12. Tutoring i dziecko / Aleksandra Zając // Remedium. - 2013, nr 12, s. 6-7
 13. Tutoring jako skuteczne narzędzie edukacji / Jolanta Wasilewska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 54-56
 14. Tutoring rówieśniczy - nowa jakość edukacyjna / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 11-16. Autor wskazuje korzystne strony oraz zagrożenia tutoringu.
 15. Tutoring rówieśniczy - stara metoda na nowo odkrywana / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 21-30
 16. Tutoring rówieśniczy / Aneta Baranowska // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 31-33
 17. Tutoring rówieśniczy dla dziecka ze spektrum autyzmu / Kinga Ferenc // Szkoła Specjalna. - 2018, nr 3, s. 204-211
 18. Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej / Marta Marchow // Remedium. - 2014, nr 1, s. 1-4
 19. Tutoring szansą dla systemu edukacji / Maria Sitko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 27-32
 20. Tutoring w szkole : rozmowa "Meritum" z Mariuszem Budzyńskim - dyrektorem merytorycznym i trenerem Instytutu Tutoringu Szkolnego / Mariusz Budzyński ; rozm. przepr. Ewa Orłowska // Meritum. – 2016, nr 1, s. 54-56
 21. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? / Julian Piotr Sawiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s.16-19
 22. Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Maria Sitko // Remedium. - 2014, nr 1, s. 43-50
 23. Z dziejów myślenia o tutoringu - krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania / Adam Fijałkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 5-33

 

Oprac. Bożena Malinowska

Biblioteka Pedagogiczna

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

14.12.2018 r. 

Załączniki