ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UCZNIÓW - zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach

ROZWIJANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UCZNIÓW - zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach za lata 2010-2019.

Poszukujących materiałów na temat przedsiębiorczości zapraszamy do przejrzenia katalogu OPACWWW http://bp.cen.suwalki.pl/
Można to zrobić przez wpisanie haseł w indeksie przedmiotowym:

- Ekonomia

- Edukacja ekonomiczna

- Kompetencje kluczowe - nauczanie

- Przedsiębiorczość (postawa) - nauczanie

Opracowanie:

Katarzyna Romanowska - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach