Poradnik „Wspomaganie szkół w kształtowaniu kompetencji: innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa”.

Jadwiga Pieczywek, konsultant

   Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

   grafika: https://pl.freepik.com [04-10-2018],

   Opublikowano: 4 października 2018 r.

 

W planowaniu realizacji drugiego kierunku polityki oświatowej państwa Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów pomocny może okazać się poradnik ORE „Wspomaganie szkół w kształtowaniu kompetencji: innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa”.

W publikacji tej oprócz rozważań teoretycznych znajdziemy praktyczne rozwiązania wraz
z narzędziami, porady dla nauczycieli - jak być kreatorem, innowatorem i moderatorem.

Zagadnienia omówione w poradniku:

  • Kompetencje kluczowe wspierające kształtowanie postaw pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności.
  • Diagnoza pracy szkoły w zakresie wspierania rozwoju kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów.
  • Działania szkoły – planowanie i wypracowywanie rozwiązań kształtujących kreatywność, innowacyjność i otwartość na pracę zespołową.
  • Nauczyciel kreatorem, innowatorem i moderatorem – doradztwo dla nauczycieli.
  • Monitorowanie działań szkoły w obszarze wspierania kształtowania kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
  • Ewaluacja kreatywna i innowacyjna.

Kopia publikacji w załączniku.