Praca na lekcji matematyki w klasie I szkoły ponadpodstawowej

Autor: Jadwiga Pieczywek
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Opublikowano: 3 stycznia 2020 r.
Zdjęcie: billionphotos.com

W pracy z uczniami nowej zreformowanej szkoły ponadpodstawowej niezwykle istotne są poniższe zagadnienia:

  • Ważne informacje z warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.
  • Korelacja z innymi przedmiotami.
  • Zadania kształtujące rozumowanie.

Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. Nauczanie matematyki w szkole opiera się na trzech fundamentach:

  • nauce rozumowania matematycznego,
  • kształceniu sprawności rachunkowej i
  • przekazywaniu wiedzy o własnościach obiektów matematycznych.

  (Nowa Podstawa Programowa, str. 18)

Więcej informacji w załaczniku.