matematyka w szkole - nie jest dobrze

[B]Instytut Badań Edukacyjnych zaprezentował wyniki „Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego” (BPN). Wynika z nich, że matematycznie dokształca się stale ok. 90% nauczycieli, wielu z nich na własny koszt, gdyż obecny system dokształcania nie pomaga w skutecznym podnoszeniu kwalifikacji. Mimo szkoleń, poziom kompetencji dydaktycznych i przedmiotowych wielu nauczycieli matematyki nie może być uznany za satysfakcjonujący.[/B]

„Stwierdziliśmy, że na każdym z trzech etapów kształcenia jest po ok. 20% nauczycieli, którzy nie mają podstawowej wiedzy matematycznej” – powiedziała dr Monika Czajkowska z Pracowni Matematyki IBE. „To ci, których kompetencja matematyczna jest niebezpieczna dla dzieci”– dodał Marcin Karpiński, lider Pracowni Matematyki IBE.

Jak się okazuje, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele mają problem z matematyką. Przykład? 55% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uznało, że można dzielić przez zero.
„Największe luki w kompetencjach matematycznych to narzucanie uczniom własnego rozwiązania, a jeśli podane przez ucznia rozwiązanie jest nietypowe, to często nauczyciel jest bezradny. Nauczyciele wprost wskazywali uczniowi błąd, a nie pomagali mu, żeby ten sam błąd zauważył. Tymczasem uczniów trzeba uczyć na ich błędach.” – wyjaśnia dr Czajkowska