Dobre praktyki w kształtowaniu kompetencji matematycznych uczniów

Autor: Jadwiga Pieczywek
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Opublikowano: 16 października 2019 r.
Zdjęcie: billionphotos.com

Na liście kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020 widnieje kierunek:

  1. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Na stronie ORE:

https://www.ore.edu.pl/2017/12/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-kluczowych-uczniow-dobre-praktyki/

polecam do przeczytania:

  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów – M. Dąbrowska

 

Autorka  opisuje efekty realizacji „Kampanii na rzecz matematyki”, która przyczyniła się, do weryfikacji myślenia nauczycieli o nauczaniu matematyki oraz zmotywowała ich do konstruowania takich zadań, dzięki którym uczniowie samodzielnie, w sposób twórczy

odkrywają matematykę.

  • Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów? – M. Bieńkowska

Autorka przedstawia szczegółowy scenariusz zajęć warsztatowych zrealizowanych
w Zespole Szkół w Mysłakowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, Szkołach Podstawowych w Kostrzycy i Nowej Sarzynie. Celem szkolenia było zaprezentowanie metod wspomagających rozwijanie kompetencji matematycznych
u uczniów oraz możliwości ich wykorzystania.