Raport NIK o przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci i młodzieży

      Anna Krawczuk - konsultant d/s technologii informacyjnej i edukacji zdalnej,

      Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

      Zdjęcie: Pixabay [01.04.2020], licencja CC0 

 

Internet i jego zasoby odgrywają istotną rolę w życiu dziecka. Już coraz młodsze dzieci poświęcają sprawom sieci, komunikatorów internetowych, portali społecznościowych i gier online coraz więcej wolnego czasu. Nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych staje się coraz powszechniejszym problemem. Bardzo ważne są działania profilaktyczne adresowane do grup ryzyka i wspomaganie rodziców w przeciwdziałaniu e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. W jaki sposób  szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne wspierają rodziców, czy realizują programy profilaktyczne i wychowawcze  w ramach zajęć szkolnych oraz jakie są rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli w tym obszarze – to pytania, na które znajdziemy odpowiedź w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dostępnym jako załącznik poniżej.