Indywidualizacja nauczania a edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Rafał-Łuniewska  w opracowaniu "Indywidualizacja nauczania a edukacja wczesnoszkolna" pisze:

"W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca ani zjawisko niepowodzenia dydaktycznego, ani zjawisko drugoroczności.1 Konsekwentnie do założenia, że każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie, ocena ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Dlatego indywidualizacja nauczania ma tak ważne znaczenie, bo jest ściśle związana ze specyfiką metodyki w edukacji wczesnoszkolnej."

Szczegóły zagadnienienia indyidualizacji naucznia w załączniku