Technologia informacyjno-komunikacyjna

Dostępne: 20 wyników ze wszystkich kategorii.

Wybrane bryły obrotowe - modele brył

Autor: Katarzyna Gagan

Adres witryny www:

Typ zasobu: Materiały interaktywne

TIK w edukacji

Autor: Elżbieta Kozłowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

MULTIMEDIA W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW - zestawienie bibliograficzne

Autor: Beata Niedźwiecka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Pixton

Autor: Pixton

Adres witryny www: https://www.pixton.com/

Typ zasobu: Inne

Comix

Autor: Comix

Adres witryny www: http://www.makebeliefscomix.com/Comix/

Typ zasobu: Inne

CamStudio

Autor: CamStudio

Adres witryny www: http://camstudio.org/

Typ zasobu: Inne

Jing

Autor: Jing

Adres witryny www: http://jing.softonic.pl/

Typ zasobu: Inne

Padlet

Autor: Padlet

Adres witryny www: https://pl.padlet.com/

Typ zasobu: Inne

Pinterest

Autor: Pinterest

Adres witryny www: https://www.pinterest.com/

Typ zasobu: Inne

Storybird

Autor: Storybird

Adres witryny www: https://storybird.com/

Typ zasobu: Inne