Szkolenia rad pedagogicznych

Dostępne: 33 wyników ze wszystkich kategorii.

Egzamin ósmoklasisty.

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Joanna E. Szkop

Analiza i interpretacje wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazja).

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Joanna E. Szkop

Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej – wykorzystanie wyników w planowaniu pracy szkoły/placówki.

Miejsce realizacji: szkoła, placówka oświatowa

Adresaci: członkowie rad pedagogicznych

Organizator: Dorota Ksok-Borowska, Grażyna Wiśniewska - CEN Białystok

Ja – nauczyciel. Skutecznym być – dlaczego trzeba i warto zabiegać o wysoką skuteczność własnych działań dydaktycznych, edukacji i swojej pracy w ogóle?

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

Egoistyczne neurony – „Po co i dlaczego ja się tego uczę?” – motywacja w szkolnej ławce i poza oknami szkoły

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

„Wszystkie dzieci są zdolne.” – Jak uczyć, aby uczeń sam się zaczął uczyć

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

„Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela” – neurony w szkolnej ławce

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

Dobra lekcja? – tylko z ocenianiem kształtującym! Jak uczyć, aby nauka była cennym darem, a nie przykrym obowiązkiem

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Dorota Hołownia-Dudek

Umiejętność czytania warunkiem szkolnego i egzaminacyjnego sukcesu ucznia – metody kształcenia czytania ze zrozumieniem w praktyce

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Jolanta Kubrak

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem japońskiej sztuki Kamishibai

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek

Organizator: Krystyna Gabrel