facebook

Edukacja matematyczna

Dostępne: 34 wyników ze wszystkich kategorii.

Wprowadzenie układu współrzędnych

Autor: Waldemar Kołodziej

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

Wprowadzenie jednostek objętości

Autor: Waldemar Kołodziej

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

Poznanie sposobu obliczania pola powierzchni trapezu i podsumowanie obliczania pól czworokątów

Autor: Waldemar Kołodziej

Adres witryny www:

Typ zasobu: Prezentacje

Przekształcanie wzorów.

Autor: B. Milewska

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne

Zastosowanie podobieństwa w zadaniach.

Autor: Małgorzata Polkowska, Alicja Gawędzka, Wioletta Waracka

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne

Liczebność i zagęszczenie populacji na przykładzie mniszka lekarskiego.

Autor: Barbara Bartoszuk, Monika Lisowska, Hanna Szymańsk

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne

Skutki działania ciśnienia atmosferycznego

Autor: Marzanna Zianowicz

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne

Obliczanie pól czworokątów

Autor: Ewa Nowik, Janina Zawacka, Małgorzata Czarniecka, s.Sabina Żak

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne

Jak w życiu codziennym zastosować konstrukcje geometryczne?

Autor: Agnieszka Klimowicz, Ketty Kołomyjska, Jadwiga Łupińska, Urszula Taudu,l Alina Zambrzycka

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne

Co to jest powietrze?

Autor: B. Bagińska-Rogowska, E. Kurzyna, I. Pieńkowska, M. Szabłowski, J. Gromadzki

Adres witryny www: http://www.odnlomza.pl

Typ zasobu: Inne