Kursy e-learningowe

Dostępne: 5 wyników ze wszystkich kategorii.

Cyfrowy uczeń w szkole - multimedia w edukacji

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Edytor graficzny Gimp w praktyce szkolnej (wersja on-line)

Miejsce realizacji:

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint

Miejsce realizacji: platforma elearningowa CEN Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Materiały graficzne w szkole, czyli Corel w praktyce

Miejsce realizacji: platforma elearningowa CEN Białystok

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Zastosowania arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela

Miejsce realizacji: platforma elearningowa CEN Białystoka

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacyjnymi zastosowaniami programu EXCEL

Organizator: Katarzyna Gagan