Kursy doskonalące

Dostępne: 36 wyników ze wszystkich kategorii.

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania: uczniowie są aktywni

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, liderzy szkolnych zespołów ds.ewaluacji wewnętrznej

Organizator: Janina Arcimowicz

Emisja głosu

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Maria M. Ferenc

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlic, inne osoby kierujące pracownikami

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe BHP

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek.

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "dzieci są aktywne"

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

Organizator: Maria M. Ferenc

Kompetencja kluczowa umiejętność uczenia się

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Maria M. Ferenc

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły?

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy

Organizator: Grażyna Łaniewska - CEN Białystok

„STRAŻNICY UŚMIECHU” – program profilaktyczno-wychowawczy.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi w wieku 5-10 lat.

Organizator: Grażyna Łaniewska - CEN Białystok

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "organizacja pracy świetlicy szkolnej

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz