facebook

Kursy doskonalące

Dostępne: 32 wyników ze wszystkich kategorii.

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "organizacja pracy świetlicy szkolnej

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Nadzór dyrektora nad wykorzystywaniem przez nauczycieli TIK w pracy z uczniami

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, vicedyrektorzy, kierownicy świetlicy inne osby kerujace pracownikami

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe BHP

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek.

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Cms Joomla 3 - instalacja i zarządzanie

Miejsce realizacji: ODN w Łomży - strona internetowa www.odnlomza.pl

Adresaci: nauczyciele informatyki we wszystkich typach szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego i specjalisty z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego, specjaliści zatrudnieni w przedszkolach

Organizator: Maria M. Ferenc

Lider kształcenia specjalnego w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej część II

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, którzy uczestniczyli w części I

Organizator: Danuta Momot

Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego i specjalisty z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego, specjaliści zatrudnieni w przedszkolach

Organizator: Maria M. Ferenc

Nowe sposoby wykorzystania metod i technik nauczania na przedmiotach przyrodniczych w realizacji treści z podstawy programowej

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych

Organizator: Anna Karpowicz - CEN Białystok