Kursy doskonalące

Dostępne: 47 wyników ze wszystkich kategorii.

Kurs rytmiki

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego i klas młodszych szkoły podstawowej

Organizator: Maria M. Ferenc

Diagnoza potrzeb i problemów wychowawczych występujących w szkole

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Jolanta Boryszewska

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "bezpieczeństwo uczniów w szkole"

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: uczniowie, studenci, pracownicy zakładów pracy

Organizator: Maria M. Ferenc

Szkolenie okresowe BHP

Miejsce realizacji: ODN w Łomży lub szkoła zamawiająca

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek.

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Programowanie w Scratchu

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Programowanie w C+

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, pedagogodzy wszystkich typów placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Organizator: Jolanta Boryszewska

Terapia behawioralna w teorii i w praktyce (III modułowe szkolenie bazowe)

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z autyzmem, niepełnosprawnością, z trudnymi zachow

Organizator: Danuta Momot

Myślenie algorytmami. Nauka programowania w szkole.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan - CEN Białystok