facebook

Języki obce

Dostępne: 54 wyników ze wszystkich kategorii.

Przyimki ruchu

Autor: Agnieszka Paliwoda

Adres witryny www: http://www.toondoo.com/ViewBook.toon?bookid=661988

Typ zasobu: Inne

Describing food

Autor: Agnieszka Paliwoda

Adres witryny www: https://quizizz.com/admin/quiz/58ac2cb040c4b49806ef733e

Typ zasobu: Inne

Health

Autor: Agnieszka Paliwoda

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Time expressions

Autor: Agnieszka Paliwoda

Adres witryny www: https://play.kahoot.it/#/k/0043bb42-41b0-4483-a45f-cf137e926ef3

Typ zasobu: Inne

The USA

Autor: Agnieszka Paliwoda

Adres witryny www: https://quizizz.com/admin/quiz/56ddc94bfdf46a89645c5815

Typ zasobu: Prezentacje

Państwa anglojęzyczne

Autor: Agnieszka Paliwoda

Adres witryny www: https://quizizz.com/admin/quiz/58c7e6591edde2bb661bd06b

Typ zasobu: Inne

Lekcja kulturowa o świętach w Hiszpanii

Autor: Malwina Kwiatkowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Zwei Lehrmethoden, die man unbedingt im Deutschunterricht ausprobieren sollte.

Autor: Krystyna Łuniewska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Artykuły

Nauczanie języków obcych

Autor: Bożena Malinowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne