Zajęcia warsztatowe

Dostępne: 125 wyników ze wszystkich kategorii.

„Jak nie zginąć w stale zmieniającym się prawie oświatowym - praktyczne zastosowanie prawa oświatowego w pracy nauczyciela?”.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 201

Adresaci: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji

Organizator: Krystyna Grabowska

„Kontrola zarządcza w szkole – prawne i praktyczne rozwiązania ”

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 201

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz pracownicy księgowości

Organizator: Krystyna Grabowska

Jak radzić sobie z konfliktami w pracy?

Miejsce realizacji: Biblioteka Publiczna w Sokółce

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Organizator: Artur Brzeziński

Ewaluacja w zakresie programu wychowawczo - profilaktycznego

Miejsce realizacji: Bielsk Podlaski IILO z BJN

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy , pedagodzy

Organizator: Grażyna Łaniewska

Ewaluacja w zakresie programu wychowawczo - profilaktycznego

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 215

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy , pedagodzy

Organizator: Grażyna Łaniewska

Wspomaganie ucznia/dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 201

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli

Organizator: Dorota Ksok - Borowska

Zdrowie i bezpieczeństwo ucznia w edukacji wczesnoszkolnej a obowiązki nauczyciela

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 215

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele szkół promujących zdrowie

Organizator: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 215

Współpraca a pomaganie – relacje nauczyciela z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 214

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Florczak

Jak radzić sobie z konfliktami w pracy?

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 201

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Organizator: Artur Brzeziński

Kształcenie specjalne – na czym polega trudność nauczania?

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 201

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Florczak