Sieci współpracy

Dostępne: 29 wyników ze wszystkich kategorii.

Platforma e-learningowa moodle jako narzędzie komunikacji i współpracy uczestników sieci Aktywna Tablica

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: nauczyciele uczestniczący w sieci współpracy i samokształcenia "Aktywna tablica"

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Gromadzenie i tworzenie materiałów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze SPE, w tym z niepełnosprawnością

Organizator: Danuta Momot

Klub aktywnych geografów

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Organizator: Joanna Marek

Klub aktywnych matematyków

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Interaktywny katecheta

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Organizator: Bogumiła Rzepnicka

Kreatywny germanista

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Kreatywny anglista

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele z projektu "Aktywna tablica" oraz wszyscy chętni

Organizator: Bożenna Kossakowska

Klub entuzjastów myślenia wizualnego

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji przyrodniczej wszystkich typów szkół

Organizator: Joanna Marek

Aktywna tablica

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele szkół biorących udział w projekcie Aktywna tablica

Organizator: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk