Sieci współpracy

Dostępne: 20 wyników ze wszystkich kategorii.

Aktywna tablica

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele szkół biorących udział w projekcie Aktywna tablica

Organizator: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych

Organizator: Małgorzata Łazarska

Klub aktywnych chemików

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele chemii szkół podstawowych i gimnazjów

Organizator: Dorota Kozioł

Jesienne spotkania w ramach sieci nauczycieli bibliotekarzy (SNB), wrzesień - październik 2016

Miejsce realizacji: biblioteki szkolne województwa podlaskiego

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska - CEN Białystok

Procesowe wspomaganie rozwoju szkół

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adresaci: dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa podlaskiego

Organizator: Jarosław Cezary Słabiński

Kreatywny nauczyciel religii 

Miejsce realizacji: Bielsk, Hajnówka

Adresaci: Wszyscy katecheci

Organizator: Lilla Busłowska, Irena Jarocewicz

Warsztatowe lekcje muzealne - wykorzystanie wystaw przyrodniczych

Miejsce realizacji: Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze w Białymstoku. ul. Ciołkowskiego 1

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Organizator: Anna Karpowicz

Podnoszenie efektywności pracy szkół promujących zdrowie poprzez planowanie ( część II).

Miejsce realizacji: CEN, s. 101

Adresaci: Szkolni i przedszkolni koordynatorzy promocji zdrowia

Organizator: Jadwiga Czyżewska

Spotkania metodyczne nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych Białegostoku i powiatu

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Magdalena Kraszewska,  Olga Topolewska

Spotkania metodyczne nauczycieli bibliotekarzy Hajnówki i powiatu hajnowskiego

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Magdalena Kraszewska,  Olga Topolewska