Umiejętność czytania warunkiem szkolnego i egzaminacyjnego sukcesu ucznia – metody kształcenia czytania ze zrozumieniem w praktyce

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Tytuł Umiejętność czytania warunkiem szkolnego i egzaminacyjnego sukcesu ucznia – metody kształcenia czytania ze zrozumieniem w praktyce
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; ul. M. Reja 67 B, Suwałki, tel. 87 567 03 28, e-mail cen@cen.suwalki.pl
Miejsce realizacji Miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/placówki
Obszar działania
  • zambrowski
  • wysokomazowiecki
  • suwalski
  • sokólski
  • siemiatycki
  • sejneński
  • moniecki
  • łomżyński
  • kolneński
  • hajnowski
  • grajewski
  • bielski
  • białostocki
  • augustowski
  • m. Suwałki
  • m. Łomża
  • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-05-04
Adresaci Członkowie rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich szkół/placówek
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Kubrak
Koszt Bezpłatny

Dodana: 2 maj 2016 16:25

Zmodyfikowana: 2 maj 2016 16:25