Konferencje i seminaria

Dostępne: 23 wyników ze wszystkich kategorii.

Konferencja - Prawdy i mity o wychowaniu w szkole

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, sala nr 103

Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy

Organizator: Lidia Kłoczko

Media społecznościowe w bibliotece

Miejsce realizacji: Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Halina Brześkiewicz

"Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" Pismo Święte i jego rola w wychowaniu

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Organizator: Bogumiła Rzepnicka

Rola czytania w edukacji

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści

Organizator: Dorota Dąbrowska

Pedagogika F. Froebla w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej

Miejsce realizacji: ODN w Łomży, UM Zambrów, UM Wys-Maz

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pracownicy JST (obsługa szkół)

Organizator: Maria M. Ferenc

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Edukacja przez szachy w szkole

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

Organizator: Grzegorz Wilczyński

Wykorzystanie nowych technologii w planowaniu pracy w nowym roku szkolnym

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adresaci: Dyrektorzy szkół

Organizator: Jarosław Cezary Słabiński

Statut i jego aktualizacja oraz typowe błędy w związku z wygaśnięciem rozporządzenia o ramowych statutach szkół z dniem 31 sierpnia 2016 roku

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adresaci: dyrektorzy, kadra kierownicza, nauczyciele

Organizator: Mirosław Krajewski