facebook

Budowanie inkluzywnej kultury szkoły

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Budowanie inkluzywnej kultury szkoły
Opis
 • Kultura szkoły i jej składowe. Typy szkolnej kultury.
 • Demokratyczna kultura szkoły oparta na wartościach.
 • Sposoby budowania inkluzywnej kultury szkoły.
 • Planowanie działań wlączających.

TERMINY:

10.02.2017 r., godz. 9.00, drugi termin do ustalenia

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN Łomża

WYMIAR GODZIN: 16 (2x8)

Instytucja organizująca Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 18-400 Łomża , tel. 862165099, e-mail: info@bp.lomza.pl, http://www.bp.lomza.pl
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-02-10
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu Marzena Rafalska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 17 styczeń 2017 11:26

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2017 11:26