facebook

Klub nauczycieli języków obcych

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Klub nauczycieli języków obcych
Opis
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.
 • Omawianie i planowanie pracy pod katem wykorzystania najnowszych odkryć neuronauk na lekcjach języka obcego.
 • Opracowywanie materiałów dodatkowych.
 • Tworzenie scenariuszy zajęć.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka obcego.

TERMINY:

Kolno 16.02.2017 r., Ciechanowiec 2.03.2017 r., Łomża 9.03.2017 r., godz. 15.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

LO w Kolnie, Gimnazjum w Ciechanowcu, ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji Kolno, Ciechanowiec, Łomża
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-02-15
Adresaci nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Martyna Polkowska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 styczeń 2017 10:11

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 10:11