Dodana: 14 maj 2020 08:40

Zmodyfikowana: 14 maj 2020 08:40

100 rocznica zaślubin Polski z morzem: o Bałtyku i jego roli w dziejach Polski - materiały merytoryczne

100 rocznica zaślubin Polski z morzem: o Bałtyku i jego roli w dziejach Polski -
materiały merytoryczne

Literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

 1. Bałtyk blues / Tomasz Walat // Polityka - 2009, nr 33, s. 24-29.
 2. Bałtyk złodziej wybrzeża / Aleksandra Zdrojewska // Wiedza i Życie - 2004, [nr] 5, s. 48-51.
 3. Bałtykowi - na ratunek / Tadeusz Stec // Aura - 1999, nr 2, s.10-11.
 4. Blaski i nędze zwycięstwa / Jerzy Clemenceau ; tł. Jerzy Herniczek. - Poznań : Wielkopolska Księg. Nakł. K. Rzepecki, 1930. (BC KSK / 16452)
 5. Chrońmy Bałtyk : scenariusz warsztatów / Krystyna Lis-Łubkowska // Biologia w Szkole - 2000, nr 4, s. 195-197.
 6. Chemia w Bałtyku / Magdalena Bełdowska // Wiedza i Życie - 2005, [nr] 7, s. 42-45.
 7. Czy Bałtyk otoczony jest piaszczystymi plażami na całej długości wybrzeża? / Zbigniew Haber // Aura -1999, nr 12.
 8. Dzieje Polski nad Bałtykiem / Józef Wójcicki. - [Wyd. 2 popr. i uzup. ]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. (BW 85498)
 9. Geografia "B" [Film] / Studio Filmów Edukacyjnych Nauka. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", 2006. (ZS Geografia / Kv 1169 P)
 10. Historia naturalna Polski : pakiet edukacyjny / [tekst i opracowanie merytoryczne Sławomir Swerpel ; Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego]. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. (ZS DT 562)
 11. Most przez Bałtyk / Tadeusz Kopta // Aura - 2003, [nr] 1, s. 16-18.
 12. Nasz Bałtyk - Dzień Ochrony Bałtyku 22 marca : scenariusz imprezy świetlicowej / Arkadiusz Kolosiński // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18.
 13. O Bałtyku z sercem - konspekt lekcji geografii / Małgorzata Żochowska //  Geografia w Szkole – 1999, nr 5, s.290-292.
 14. Od morza odepchnąć się nie da... : 90. rocznica Zaślubin Polski z Morzem / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy" 2010, nr 3, s. 15.
 15. Płonąca mapa / Jagienka Wilczak // Polityka - 2003, nr 48, s. 24-27.
 16. Problemy ochrony Bałtyku u progu XXI stulecia / Krzysztof Korelski // Aura – 2000, nr 12, s. 7-9.
 17. Społeczno-symboliczne znaczenie morza /, Dorota Rancew-Sikora // Studia Socjologiczne - 2010, [nr] 3, s. [133]-161.
 18. Traktat wersalski i polityka Francji wobec Polski / Dessberg, Frédéric // Mówią Wieki - 2011, nr 6, s. 93-97.
 19. Ułomny pokój. Osiemdziesiąt lat temu został podpisany Traktat Wersalski / Krzemiński, Adam // Polityka - 1999, nr 26, s.68,70,72.
 20. Wiedza, sztuka, zabawa: Pomorskie spotkania w świetlicy / Beata Godyla, Marta Rydzewska // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s.21-23.
 21. Wielka historia małych miast [Kas.1] [Film] / scen. i real. Andrzej Kozłowski /Warszawa : MENiS, 2004 (Warszawa : TVP, 1998.) (ZS Historia/Kv 974 p)
 22. Wycieczka nad Bałtyk / Alice Pantermüller ; il. Daniela Kohl ; tł. Ewa Spirydowicz. - Warszawa : Jaguar, 2017. (BW 175476)
 23. Z dziejów genezy "Europy wersalskiej" : współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej / Michał Pułaski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1974. (BW 58228)
 24. Zasoby naturalne Morza Bałtyckiego i ich wykorzystanie / Janina Musielak  // Czasopismo Geograficzne - 2001, z. 3/4, s. [357]-377.

 

oprac. Małgorzata Kakareko-Wiszowata