Dodana: 2 październik 2020 12:07

Zmodyfikowana: 2 październik 2020 12:16

Studia Podyplomowe na PB - Robotyzacja Procesów Przemysłowych

Politechnika Białostocka

 

organizuje

 

Studia podyplomowe Robotyzacja Procesów Przemysłowych

 

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).

Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne odbywają się w laboratoriach Wydziału Elektrycznego w laboratoriach Wydziału Mechanicznego. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejsze roboty i systemy robotyzacji. Liczbę godzin zajęć wykładowych ograniczono do minimum, aby uczestnicy mogli przede wszystkim zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne w codziennej praktyce przemysłowej.

 

 Informacje o studiach podane są na stronie:

https://we.pb.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/robotyzacja-procesow-przemyslowych

 

 Studia są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych - uczestnik studiów może uzyskać dofinansowanie:

 https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?nazwaUslugi=robotyzacja+proces%C3%B3w+przemys%C5%82owych

 

 

Czas trwania studiów - dwa semestry (ok. 6-8 zjazdów w semestrze).

 

Program studiów obejmuje 252 godziny zajęć dydaktycznych z przedmiotów.

 

Orientacyjny koszt studiów to ok. 3500,- zł. (dwa semestry).

 

Rekrutacja na studia jest przedłużona do końca października 2020 r.