Dodana: 8 grudzień 2017 19:11

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2017 19:11

Uroczyste podsumowanie konkursu "W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?"

Uroczyste podsumowanie konkursu literackiego

„W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

zorganizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021

 

Podsumowanie konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?” odbyło się 24 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konkurs zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, którego realizatorem jest Wojewoda Podlaski, koordynatorem Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a współtwórcą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konkurs skierowano do dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego, a jego celem było pogłębianie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, poszerzenie wiedzy uczniów na temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu, rozwijanie ich twórczego zaangażowania, a także wyłonienie najlepszych prac literackich przedstawiających, popularyzujących i promujących ideę patriotyzmu.

W  gali podsumowującej konkurs uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Bożena Dzitkowska – Wicekurator Oświaty, Ewa Mituła – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Dorota Zimnoch - Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dr Tadeusz Mosiek – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Ponadto w uroczystości brali udział uczestnicy konkursu, wśród których znaleźli się nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie oraz ich opiekunowie.

Galę prowadziła Małgorzata Dunaj - Baczewska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, a autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac prezentowała przewodnicząca kapituły konkursu – Beata Borys, konsultant ds. edukacji polonistycznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Uroczystość podsumowania konkursu rozpoczął występ Julianny Falkowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, która grając na skrzypcach, zaprezentowała utwór „Pszczółka” Franza Schuberta. Po tym wystąpieniu Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Ewa Ściana przywitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych. Po oficjalnym otwarciu gali głos zabrał Wojewoda Podlaski – Bogdan Paszkowski i Wicekurator Oświaty – Bożena Dzitkowska.

Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego wyników. Przewodnicząca kapituły podała, iż w konkursie wzięło udział 68 szkół podstawowych i 15 dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego. Nadesłano 303 prace, z czego 254 ze szkół podstawowych i 49 z gimnazjów. Prace były zróżnicowane pod względem formy literackiej i objętości.  Znalazło się wśród nich 159 wierszy i 244 teksty prozatorskie (opowiadania, wywiady, felietony, eseje, scenariusze, listy). Szczególną uwagę zwrócono na Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem, z której zgłoszono 32 prace. Oceniając prace konkursowe, brano pod uwagę ich zgodność z celami konkursu, poziom merytoryczny i artystyczny, poprawność stylistyczną i językową, ortografię i interpunkcję. Ostatecznie po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami kapituła konkursu przyznała 10 równorzędnych wyróżnień i 3 równorzędne nagrody.

Wśród wyróżnionych znalazły się następujące osoby:nagrodzeni

 • Ewa Chomiczewska z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku,
 • Małgorzata Daraszkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku,
 • Aleksandra Deroń z Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego  im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku,
 • Zuzanna Falkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Łapach,
 • Klaudia Gramacka ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze,
 • Julia   Grochowska  ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem,
 • Aleksandra Iwanicka ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
 • Aleksandra Teresa Oleksiuk z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Siemiatyczach,
 • Wiktoria Sapińska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie,
 • Amelia Suchocka z Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku.

laureaci

Laureatami konkursu zostali:

 • Aleksandra Kamieńska  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej,
 • Weronika Lengiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie,
 • Sebastian Tymiński ze Szkoły Podstawowej w Kuczynie.  

Po odczytaniu w kolejności alfabetycznej wyróżnionych i nagrodzonych, organizatorzy konkursu wręczyli im pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nie mogło też zabraknąć czasu na zrobienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a także na zaprezentowanie swoich prac przez trzech laureatów. Całą uroczystość uświetnił występ chóru ze Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Bema w Białymstoku, który zaprezentował utwór „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, a także montaż przygotowany przez harcerzy z 40 GBDW działającej w Szkole Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Konkurs, jak i sama gala, dla wszystkich zgromadzonych były imponującą lekcją patriotyzmu  i potwierdzeniem słów św. Jana Pawła II : „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.”

FOTORELACJA