Dodana: 17 wrzesień 2019 10:49

Zmodyfikowana: 4 październik 2019 13:09

Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego.

 30 września 2019 roku w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstok odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

To ważne edukacyjne wydarzenie swoją obecnością uświetnł Pan Dariusz Pionkowski Minister Edukacji Narodowej.

Spotkanie miało na celu podsumowanie działań realizowanych przez Towarzystwo Amicus we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W Projekcie realizowanym od 1.02.2018 roku do 30.09.2019  wzięło udział  201 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa. Szkolenia, doradztwo indywidualne oraz procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych przyczyniły się znacząco do podniesienia jakości kształcenia i umożliwiły osobom biorącym udział w projekcie wdrożenie trwałych zmian edukacyjnych.

Program konferencji obejmował:

  • Prezentacje dokonań placówek biorących udział w projekcie.
  • Wręczenie certyfikatów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności.