Dodana: 22 sierpień 2019 13:30

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2019 09:19

II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne

Sprawozdanie z konferencji II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne, 2019 r.

W dniu 26 września 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja inaugurująca II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne.

Początek konferencji przebiegał przy wygaszonym świetle, co wzmocniło koncentrację i ciekawość uczestników. Wówczas wybrzmiały słowa Plutarcha: Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić. Zapaliły się światła, pojawił się napis II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne. Na podium weszła Pani Ewa Ściana - dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Jako gospodarz tego miejsca, powitała licznie zgromadzonych gości oraz odczytała list od Pana Dariusza Piontkowskiego - Ministra Edukacji, który podkreślił rolę nauczyciela w rozwoju ucznia oraz podziękował za przygotowanie II Podlaskich Inspiracji Pedagogicznych.

Prowadząca konferencję, Grażyna Łaniewska - konsultantka CEN, zapowiedziała wystąpienie Pana Prof. Marka Konopczyńskiego nt. O duszy i umyśle nauczyciela. Prelegent zaprosił uczestników konferencji w krótką podróż sentymentalną, miała ona związek z rodziną Pana Profesora, pochodzącą z Podlasia o nauczycielskich tradycjach. Treścią wystąpienia były impresje wokół poglądów Jana Władysława Dawida, zawartych w dziele z 1913 r. pt. O duszy nauczycielstwa. Profesor podjął refleksję dotyczącą problemu umysł versus dusza. Czy w szkole chodzi o transfer wiedzy czy liczy się też duchowy rozwój człowieka? Prelegent dostrzegł we współczesnym nauczaniu niebezpieczeństwo dominacji technologii edukacyjnej nad osobową relacją Nauczyciela z Uczniem.

Dr Marek Kaczmarzyk w swoim wystąpieniu połączył najnowsze osiągniecia neuronauk z humanistycznym wymiarem procesu edukacyjnego, w którym istotą jest relacja Nauczyciel-Uczeń. Zwrócił uwagę na pułapki związane z pracą współczesnego nauczyciela i ucznia.

Odpowiedzi na pytanie - co porusza, a co zabija lekcję?- szukał kolejny prelegent, Aleksander Pawlicki, który stwierdził, że potencjał lekcji kryje się w zadawaniu pytań. Najważniejsze dla rozwoju ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym są pytania z wysokich poziomów poznawczych.

O międzynarodowych projektach edukacyjnych proponowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, mówiła Pani Emilia Halemba.

Po części wykładowej, prowadząca zaprosiła uczestników konferencji do spotkania z Nauczycielami z Pasją – Anielą Maciejczuk, Danielem Gromackim, Ireną Gontar, Marzeną Makowiecką, które odbyło się przy kawie i ich warsztacie artystycznym.

Dziękując za przybycie zgromadzonym gościom oraz pomysłodawcy spotkania – Pani Ewie Ścianie – dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zapowiedziała Tydzień warsztatów, które są wpisane w II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne.

Konferencję rejestrowała metodą graphic recording Magdalena Kraszewska - konsultantka CEN.

Konferencji towarzyszyły oferty: wydawnictwa Nowa Era, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Biblioteki Pedagogicznej CEN.

W księdze pamiątkowej uczestnicy wpisali wiele słów uznania i podziękowań – Konferencja na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym!, Dziękuję za inspiracje!; za zaproszenie ciekawych gości, którzy pobudzili mnie do refleksji nad swoją pracą wychowawczą; Cenny czas; Bardzo dużo inspirujących myśli występujących postaci, ważnych słów i gęsiej skórki , dziękuję!