Dodana: 19 październik 2017 12:32

Zmodyfikowana: 19 październik 2017 12:32

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.

Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania. Wykładowcom dziękujemy za interesujące przedstawienie tematów, wystawcom za ciekawą prezentację swoich firm a uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie konferencji zainspirują doszukania nowych metod pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych i poza nimi.

Zapraszamy jednocześnie wszystkich do udziału w kolejnych edycjach tego wydarzenia, o których będziemy informować na stronie internetowej www.eduinnowacje.pl

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wydarzenia na w/w stronie internetowej.