ZAJĘCIA RORZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wstęp:

       Program zajęć rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego ma służyć stworzeniu warunków do efektywnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie.

       Realizacja programu pozwoli uczniom rozwinąć możliwości z zakresie:

 • Posługiwania się językiem obcym podczas podróży, w tym rezerwacja pokoju w hotelu
 • Odnajdywania się w przestrzeni publicznej
 • Zamawiania posiłku w restauracji
 • Interpretowania
 • Czytania ze zrozumieniem
 • Korzystania z informacji, które zostaną mu przedstawione

 

Konsekwentne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, a szczególnie samodzielna ich kontynuacja pozwala uczniom udoskonalić większość umiejętności poznawczych.

 

Cele:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia i słuchania
 2. Zwiększenie zasobu słownictwa
 3. Przygotowanie uczniów do wykorzystywania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach
 4. Tworzenie, przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi
 5. Rozwijanie inteligencji, wyobraźni i kreatywności poprzez zabawę

 

Planowanie działania:

UCZNIOWIE

 • Potrafią zarezerwować pokój w języku angielskim
 • Zamówienie jedzenia w restauracji nie sprawia im trudności
 • Są w stanie zapytać o drogę do danego miejsca
 • Będąc w sklepie, uczniowie potrafią zapytać o cenę produktu lub, gdzie dany produkt się znajduje
 • Uczniowie rozumieją i potrafią przedstawić dane słowo za pomocą gestów

 

Procedury osiągania celów:

Program zakłada aktywne uczestnictwo uczniów, którzy są świadomi jego celów. Powodzenie programu uzależnione jest od: postawy i zaangażowania uczniów, ciągłego wzbogacania wiedzy przez uczniów na omawiany temat, samodzielności i aktywności uczniów oraz pozytywnego myślenia o przyszłości, wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie uczenia się oraz czytania przedstawionych tekstów w języku angielskim ze zrozumieniem.

 

Planowane fory pracy:

 

 • Praca w małych grupach
 • Praca indywidualna
 • Praca z książką
 • Praca ze źródłami informacji

 

 

Ewaluacja programu:

Przed rozpoczęciem programu uczniowie rozwiązują test dotyczący posługiwania się językiem angielskim w podróży. Taki sam test rozwiązują po zakończeniu realizacji programu.

Dodana: 17 sierpień 2020 13:15

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2020 13:15