Dodana: 27 czerwiec 2018 15:21

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2018 15:34

Projekt naukowo -badawczy „Eksperymentujemy ze skałami”

Projekt  naukowo -badawczy „Eksperymentujemy ze skałami”

 Realizowany był w okresie od października 2017 do czerwca 2018. Brało w nim udział 16 osób. Sposoby realizacji:


1.  Cykliczne zajęcia- 15 spotkań 2-godz w szkole i w Instytucie Biologii
UwB lub/i w biurze geodezyjnym

2. 1-dn. wycieczka do kopalni kruszywa

3. 2-dn. wycieczka na teren Pojezierza Suwalskiego i Kotliny Biebrzańskiej

4. 5-dn. wycieczka w Sudety